כל המידע על ספירות תנועה

ספירות תנועה
 
1. כללי

ספירה מלאה של התנועה העוברת מהווה בסיס לתיכנון הנדסי של צמתים וכבישים. ספירות התנועה מתבצעות בצמתים, מעגלי תנועה וחתכים של קטעי דרך.
ספירת התנועה כוללת את כיוון הנסיעה של כל כלי רכב ובדרך כלל את סוג כלי הרכב. השימושים בספירת התנועה כוללים תכנון ותיפעול מערכת נתיבים ורמזורים, שיקולי כדאיות בהרחבת כבישים ותיכנון דרכים חדשות ומשמשים לקבלת תמונה כללית של מצב התנועה. חיבור מספר ספירות תנועה יכול לתת תמונה רחבה יותר על איזור נרחב וללמד אודות צרכי תנועה, אפשרויות פיתוח רשת הכבישים והשפעת שינויים מתוכננים על המצב הקיים. מתכנני תנועה באזורים נרחבים יכולים להשתמש בספירות התנועה לצורך בניה וכיול של מודלים תחבורתיים


2. שעות ספירה

ספירות התנועה נעשות בפרקי זמן של רבע שעה באופן התואם את מערכות תיכנון תיפעול רמזורים. על בסיס זה ניתן לחשב נתונים שעתיים, זמני שיא לאורך היום ועומסים לפי כיווני נסיעה. משך הזמן לספירה יכול להיות מספר שעות שיא, יום פעילות משעה 7 עד 19 או 6 עד 20 וכן הרחבות ליום כזה לפי אופי מיקום הספירה עד לספירה של 24 שעות ואף שבוע ברציפות.


3. סיווג כלי רכב

ספירות תנועה נעשות בדרך כלל לפי סיווג של כלי הרכב העוברים בקטע הדרך. הסיווג יכול להיות ל-3 סוגים בסיסיים: רכב קל, משאיות, אוטובוסים וניתן להרחיבו ככל הנדרש למגגון קטגוריות: רכב פרטי, רכב מסחרי, מוניות, אוטובוסים, משאיות ואופנועים.
לעיתים ספירות התנועה נעשות לצרכים מיוחדים ונדרשת אבחנה בין מוניות שירות ומוניות מיוחדות (ספיישל), וביו אוטובוסים בקווי שירות, אוטובוסים מיוחדים (מפרקיים, מטרונית) רכבת קלה, אוטובוסים בנסיעות פרטיות וכן ספירות בהפרדה של סוגי משאיות: משאית קלה, מיכלית, סמי טריילר, טריילר, ועוד.


4. הרחבת ספירות תנועה

ניתן  לשלב בספירות התנועה גם סקרים נילווים כגון ספירת תנועת אופניים ומעבר הולכי רגל וכן לצרף ניתוחים שונים כגון ספירות אורך תור, רישום עבירות תנועה או אירועי בטיחות חמורים וכן לצורך הבנת דפוסי תנועה בצירוף בדיקות מוצא – יעד של כלי הרכב באמצעות סקר לוחיות רישוי המתבצע באמצעות צילום וניתוח לוחיות רישוי – LPR  או באמצעות שימוש ביכולות קליטה של שידורי Bluetooth  (בלוטות') והפקת ניתוחי תנועה מנתונים אלה.


5. טכנולוגיות ספירת תנועה

בעבר הדרך היחידה לספור את כלי הרכב בכביש היתה ידנית: על ידי פריסת סוקרים שספרו את התנועה. במשך הזמן פותחו טכנולוגיות שמאפשרות ספירה יעילה ומתמשכת יותר כגון: ספירה באמצעות פסי דריכה המסוגלים לאפשר גם סיווג לפי אורך כלי הרכב (מספר סרנים) ולפי מהירויות נסיעה, ספירה באמצעות מכ"ם המאפשרת סיווג לפי אורך כלי הרכב ולפי מהירויות נסיעה.
כיום מתפתחות מאוד טכנולוגיות אופטיות של צילום וידאו המאפשרות ספירות לאורך זמן, מדידת מהירויות נסיעה ומעניקות יכולת הפקת נתונים גם בדיעבד (כאלה שלא תוכננו מראש).