ספירות תנועה

לאיסוף נתוני נפחי תנועה בצמתים ובחייצים,
לפי סיווג כלי רכב, מדידת אורכי תורים, נתוני הולכי רגל ואופניים
אנו מציעים טכנולוגיות צילום ואיסוף מידע מתוחכמות
 
 • ספירות תנועה בצמתים ובחתכים:
 • יכולת לצלם את התנועה במספר רב של צמתים בו זמנים ולנתח באופן זה צירי תנועה שלמים.
 • יכולת לבצע ניתוחים ממושכים לאורך יום, יממה, שבוע ואף יותר
 • מדידת אורכי תור ועיכובים בצומת
 • בדיקות יעילות אכיפת מהירות ונתיבי תחבורה ציבורית (נת"צ ומת"צ)
 • יכולת עבודה בפריסה גיאוגרפית רחבה
 • יכולת ניתוח אוטומטי של התנועה
 • ספירת הולכי רגל ואופניים
 • מדידות מהירות נסיעה בקטעי דרך
 • כלים לניתוח הממצאים והכנת דוחות מקצועיים
 
רוכבי אופניים - - שירן סקרים ומחקרים
מצלמות תנועת רכבים - שירן סקרים ומחקרים
צומת מצולמת - שירן סקרים ומחקרים