סקרי חניה וחניונים

כמה חונים ? לכמה זמן, כמה מנויים ? שיעור תחלופה ותפוסה
שאלות חשובות שאנחנו יודעים לענות עליהן
באופן יעיל ומתקדם.
 
  • ניתוח מצאי, תפוסה של חניה ברחוב: חניה מוסדרת, חניה חופשית, חניה באיסור חניה, תחלופה בחניה.
  • ניתוח מצאי, תפוסה של חניה בחניון: שיעור תחלופה, משך חניה לפי שעת כניסה, התפלגות חניית מזדמנים וחניית מנויים
  • הרגלי חניה , העדפות חונים, נכונות לתשלום
  • בדיקת כדאיות כלכלית להקמת חניון
כניסה לחניון - שירן סקרים ומחקרים