סקרי נסיעות

סקרי מהירויות נסיעה ועיכובים, התפלגות מהירויות
ניתוח נסיעות בחגורה ובקטעי דרך, תנועה עוברת
לנו הידע לבצע כל זאת ביעילות – לאורך זמן ובמרחב גדול
 
  • יכולת לניתוח התפלגות מהירויות, בנקודות, בצירים ולפי נתיב נסיעה
  • ניתוח נסיעות בחגורה, בקטעי דרך ובצירים
  • ניתוח תנועה מקומית ותנועה עוברת
  • ניתוח יוממות נסיעות
  • בדיקות תיזמון נסיעות בממשק בין אמצעי תחבורה. למשל אוטובוס – רכבת.
  • סקר מטענים ומשאיות