סקרי שביעות רצון

יכולת הגעה ללקוחות, בין אם בשטח ובין אם בבית
לאיסוף מידע אודות תפישת הלקוח ועמדותיו

 
  • סקרי שטח בתחנות תחבורה ציבורית, בחניונים ובמוקדי קהל
  • סקרי ON BOARD  לגבי שביעות רצון הלקוח משירות התחבורה הציבורית
  • סקרי עמדות ודעות נהגים
  • סקר שילוט והכוונה
  • סקר העדפות מוצהרות של הלקוח
נוסעי שדה התעופה - שירן סקרים ומחקרים